Úvodní stránka » Přispěvatelé

LIDÉ

Autoři projektu AQUABOOKS

 • Plíštil Jiří
 • Rose Martin

Odborní garanti projektu AQUABOOKS

 • Prof. RNDr. Hanel Lubomír, CSc.
 • RNDr. Hofmann Jaroslav

Členové týmu AQUABOOKS

 • Burzanovský Jan
 • MVDr. Csefay František
 • Ing. Krček Karel
 • Opitz Kersten
 • Doc. Ing. Rak Roman, PhD.
 • Rejlková Markéta
 • RNDr. Slaboch Roman

Přispěvatelé

 • Archiv a knihovna RNDr. Stanislava Franka
 • Archiv spolku Akvárium zal. 1899
 • Bickel Hubert
 • Boivin Stéphane
 • MUDr. Bydžovský Vladko
 • Čambal Štefan
 • Ing. Dařbujan Hynek
 • Dokoupil Norbert
 • Prof. MVDr. Dvořák Petr, CSc.
 • Honffy Gabor
 • Honzejk Martin
 • Chuda Tomáš
 • Jankowski Krzysztof
 • Klimeš Tomáš
 • Kraut Miroslav
 • Bc. Kroupa Miloš
 • Lang Roman
 • Mžourek Pavel
 • Němeček Lukáš
 • Mgr. Perger Arnošt
 • Růžička Petr
 • Světlík Dominik
 • Szepesi Tibor
 • Štark Jiří
 • MUDr. Zahrádka Karel
 • Zemanová Hana
 • Mgr. Zuber Pavel
 • Поляков П. И.