Úvodní stránka » Časopisy

ČASOPISY


Věstník prvního spolku Akvarium v Praze (CZ)

Odborné periodikum začalo vycházet 1. 4. 1900 v Praze, vyšlo pouze 6 čísel. Text byl psán ručně, stejně tak jako hlavička (záhlaví) časopisu. Jedná se podle všeho o vůbec první české ryze akvaristické periodikum (před ním ovšem již vycházely pravidelné akvaristické rubriky a přílohy nebo samostatné...
Zpravodaj Českého klubu chovatelů živorodých ryb (CZ)

Zpravodaj Českého klubu chovatelů živorodých ryb vydával čtvrtletně ČKCHŽR se sídlem v Horních Bludovicích jako svou interní tiskovinu. Klub i tiskovina navázala funkčně i personálně na činnost KCHŽR ČSCH a interní časopis Zpravodaj Klubu...


Zpravodaj Jižní Čechy (CZ)

Zpravodaj Jižní Čechy vycházel v letech 1988-1990 jako předchůdce bulletinu Jihočeské akvaristické listy. Periodikum bylo tištěno pro potřebu spolku akvaristů v Českých Budějovicích. Během tří ročníků vyšly vždy 3 sešity ročně u příležitosti společných akcí, např.výstav. V...


Zpravodaj Klubu chovatelů živorodých ryb ČSCH (CZ)

Zpravodaj Klubu chovatelů živorodých ryb Českého svazu chovatelů vydával čtvrtletně Klub chovatelů živorodých ryb ČSCH v Havířově jako svou interní tiskovinu. Šéfredaktorem byl Mgr. A. Perger. Vyšly celkem dva ročníky (8 čísel) v letech 1997 až 1998, pak došlo k přejmenování vydavatele...


Zprávy Sboru pro akvaristiku a teraristiku (CZ)

Zprávy Sboru pro akvaristiku a teraristiku vydával Sbor pro akvaristiku a teraristiku Společnosti Národního muzea v Praze jako neperiodický, účelový tisk určený pouze pro členy Sboru. Vycházel v letech 1965 – 1972. Redigoval je (přinejmenším v letech 1971-1972) Otakar Litomiský. Zprávy...


Zvesti AK (SK)

Zvesti Akvaristického Krúžku ZK ROH zamestnancov ÚNV v Bratislave (uváděné často jen jako Zvesti A. K. nebo Zvesti AK) vycházely jako neoficiální tiskovina od roku 1951 minimálně do roku 1960 (v této době je redigoval známý slovenský akvarista Ladislav Andódi). Následující...


Živa (CZ)

Časpis Živa založil r. 1853 J. E. Purkyně. Živa tehdy vystřídala zaniklý časopis Krok a její vydávání zajišťovalo Muzeum Království českého (nyní Národní muzeum v Praze). První číslo vyšlo v lednu 1853 pod názvem Živa, časopis přírodnický. Redaktory byli prof. dr....