Úvodní stránka » Časopisy

ČASOPISY


Reviews in Fish Biology and Fisheries

Reviews in Fish Biology and Fisheries je časopis o biologii ryb a rybolovu. Vydává jej Springer Netherlands (mezinárodní vydavataleství se sídlem v Dordrechtu v Nizozemí) a rediguje Jennifer J. Nielsen (Alaska Biological Science Center, Anchorage, Aljaška). Časopis vychází...


Rybář (CZ)

Časopis Rybář s podtitulem "Partner mezinárodního rybářského časopisu Blinker pro ČR a SR" vychází od října 2008 jako měsíčník. Navazuje na časopis Sportovní rybář, který vycházel v letech 1997 - 2008. Vydává jej Ring Publishing, Most. ISSN: 1803-4977 Pokud máte více...


Rybářské noviny - KAJ (CZ)

Rybářské noviny - KAJ vyšly poprvé v dubnu 1994 v nákladu 30.000 ks. Vydával(o) je KAJ, Praha a redaktorem byl Karel Učik. Měly formát A4, rozsah 12 stran, jednoduchou grafiku a sloužily spíše k inzerci a reklamě podporující prodej rybářského zboží. Opravdových příspěvků či odborných...Rybářství (CZ)

Bližší informace o časopisu naleznete na stránkách www.casopisrybarstvi.cz


Rybolov (časopis) (CZ)

Časopis Rybolov - "časopis pro všechny rybáře" vydává od února 2006 Václav Ehrlich, Poděbrady. Vychází jako dvouměsíčník. Cena 45 Kč. ISSN : 1213-015X, 1802-7520 Bližší informace o časopisu naleznete na stránkách www.sport-rybolov.cz -mr-  ...


Rybolov (noviny) (CZ)

Informační a noviny časopisu Rybolov. Jsou zdarma k dispozici na pultech rybářských obchodů a převažuje v nich inzerce rybářských výrobců a služeb, obsahují ale i články a reportáže. První číslo vyšlo v lednu 2008 v nákladu 30.000 ks. Vydává Václav Ehrlich, Poděbrady. ISSN: 1802-7520 Bližší...


Sborník akvaristického spolku Cyperus (CZ)

Sborník akvaristického spolku „Cyperus“ je ročenka vydávaná od r. 1997 do současnosti vždy při příležitosti "Akvaristického podzimu Brno" - celostátního setkání akvaristů spojeného s odbornými přednáškami a společenským večerem. Ročenka navazuje na tradici spolku ve vydávání odborných...


Sport (příloha Zemského rybářského věstníku) (CZ)

V  „Zemském rybářském věstníku“ vycházela stálá příloha Sport, jedno z nejstarších českých sportovně rybářských periodik. Ve stejném časopise vycházel i list Terrarium a list Akvarium.  Příloha Sport vycházela na jednom listě (tj. na dvou stranách) formátu B5, černobíle...