Úvodní stránka » Časopisy » AKVA CZ - INFO (CZ)

AKVA CZ - INFO (CZ)

akvacz.jpg

Zpravodaj Unie Akvaristů České republiky - AKVA CZ vydával sekretariát UAČR pro potřeby členské základny jako informační periodikum. Zapsán do evidence periodického tisku pod ev.č. MKČR E 13707 dne 12.6.2002. Informační zpravodaj sdružení českých akvaristických spolků měl formát A5 (148 x 210 mm) a zaměřoval se především na informace o jednotlivých akavristických akcích všech spolků v republice i okolních zemích na daný kalendářní rok.

Celkem vyšlo 5 čísel:

č. 1 – 200 ks 25.2.1999 – 30 str., čb., 80g bílý, obálka karton zelený

č. 2 – 200 ks 24.8.1999 – 30 str., čb., 80g bílý, obálka karton okrový

č. 3 - 40 ks 27.12.2001 – 30 str. čb., 80 g bílý, obálka karton bílý (logo AKVA CZ na obálce barevné)

č. 4 - 40 ks březen 2002 – 36 str., čb., 80 g bílý, obálka karton bílý

č. 5 – 60 ks červen 2002 – 48 str., čb., 80 g bílý, obálka karton bílý (toto číslo bylo vydáno jako jediné neinterní, ale plně veřejné se schválením MK ČRE 13707)

-jb-