Úvodní stránka » Časopisy » Akvaristický obzor (CZ)

Akvaristický obzor (CZ)

akv_obzor.jpg

Akvaristický obzor - časopis pro akvaristiku, teraristiku a příbuz. odvětví vivaristiky byl český akvaristický časopis vydávaný v letech 1911-1914. Přípravné práce na něm ovšem započaly už o několik let dříve ve formujícím se tandemu budoucích redaktorů prof. Dr. E. Babáka a B. Žežuly. Časopis zpočátku vycházel nákladem tří hlavních českých spolků (Cyperus Brno, Iris Plzeň a Akvarium Praha), později se přidaly další akvaristické spolky, často nově vzniklé.

Přes malý rozsah (14-24) stran byl spolkový časopis zdrojem mnoha informací - v přední části byly umístěny chovatelské články, uprostřed drobné zprávy a zajímavosti a zadní část byla věnována spolkovému dění, záznamům ze schůzí spolků a inzerci. Tištěn byl na hladším papíru (dnes označovaném jako ofsetový) formátu cca 165 x 240 (kvůli dodatečnému svázání a ořezu neznáme skutečnou velikost původní tiskoviny), drobným typem písma, s pérovkami a černobílými fotografiemi, v dochovaných exemplářích často ručně kolorovanými nebo i vlepovanými. Roční předplatné bylo po celou dobu vydávání časopisu 4 K. Vydávání časopisu poznamenalo úmrtí B. Žežuly a zcela ukončila světová válka.

-mr-