Úvodní stránka » Časopisy » Akvaristické listy (CZ)

Akvaristické listy (CZ)

akva_listy.jpg

Akvaristické listy - měsíčník pro akvaristiku, terraristiku a příb. odvětví vivaristiky vydával v letech 1921 – 1951 pražský spolek Akvárium, později přejmenovaný na První spolek akvárií a terrarií v Praze. Navazoval na časopis Akvaristický obzor, jehož vydávání zastavila první světová válka. Na rozdíl od Obzoru ale Listy vydával pouze jediný spolek, což bylo pro existenci časopisu trvalým zdrojem komplikací a nakonec to způsobilo jeho zánik. Byl tišten černobíle na běžném papíře, včetně obálky měl v průměru 16 stran formátu 179 x 250 mm. Prvním vedoucím redaktorem byl předseda spolku A. Peroutka, redigoval však pouze první ročník (1921), který měl 9 čísel (číslovaných ale tak, že poslední mělo číslo 10, 11, 12). Druhý ročník zahrnující 11 (skutečných) čísel vycházel v letech 1922 – 1923 a redigoval jej dr. V. Breindl.

V lednu 1924 se redakce ujal dr. O. V. Hykeš, zaručil pravidelnost vycházení listu a v redakci setrval po celou dobu trvání časopisu, což zvedlo již tak vysokou odbornou úroveň listu. R. 1924 byla v časopise založena rubrika o mořské akvaristice a objevily se v něm vložené tužší listy s fotografií mořské fauny a flory. V pozdějších letech vycházely v Listech i různé přílohy, nejznámější je na pokračování vydávané dílo Sladkovodní akvárium. Přestože od založení do ukončení vydávání Akvaristických listů uplynulo třicet let, vyšlo pouze 23 ročníků časopisu. Potíže v prvních letech vydávání, léta krize na konci dvacátých a počátkem třicátých let a druhá světová válka ubrala totiž časopisu řadu ročníků.

Po druhé světové válce pokračoval První spolek přátel akvarií a terrarií v Praze a redaktor prof. Hykeš v Brně ve vydávání časopisu, v r. 1946 se list dočkal zvětšení formátu a polygrafického i obrazového zlepšení.

Protože ale Akvaristické listy vydával jediný spolek, bylo jeho vydávání kvůli novému uspořádání spolků a vydávání periodického tisku v r. 1951 zastaveno. Prof. Hykeš se plánovaného vydání nového časopisu Akvárium Terárium v r. 1958 již nedožil. Nakonec informace o ceně: v r. 1921 stálo roční předplatné 40 Kč, v r. 1939 bylo 32 Kč.

-mr-