Úvodní stránka » Časopisy » Akvárium živě (CZ)

Akvárium živě (CZ)

Akvarium_zive.jpg

Časopis Akvárium živě – moderní akvaristický magazín vychází jako česká mutace časopisu Aquarium live od r. 2002. V prvním roce vyšla pouze dvě čísla (premiéra časopisu proběhla v druhé polovině roku na výstavách v Plzni, Ostravě a Rychnově nad Kněžnou). Od druhého ročníku již časopis vychází 6x za rok jako dvouměsíčník. Šéfredaktorem je František Kolín, vydavatelem Aquapress s.r.o., Vráž.

Periodikum je tištěno na kvalitním křídovém papíře, plnobarevně, v rozsahu min. 64 stran formátu A4 (aktuálně vydané číslo 5/2009 má ale pouhých 58 stran na slabším papíře). Zabývá se pouze akvaristikou. Protože se jedná o mutaci německého časopisu, převažují překlady článků německy píšících autorů, takže je možné seznámit se s novinkami chovanými u našich západních sousedů. Časopis stojí 99 Kč.

ISSN 1213-9165

MK ČR E 13713

Bližší informace o časopisu naleznete na stránkách www.akvariumzive.com

-mr-