Úvodní stránka » Časopisy » Akva Zpravodaj (CZ)

Akva Zpravodaj (CZ)

uval.jpg

Akva zpravodaj - bulletin Úvalského spolku akvaristů byl neoficiální tiskovinou, která vycházela v letech 1998 – 2000. Jednalo se o interní zpravodaj vydávaný v počtu 30 výtisků pro potřeby členů spolku. Periodikum psal, graficky upravoval, rozmnožoval a distribuoval sekretář spolku Jan Burzanovský (s vyjímkou posledního čísla, kde sazbu provedl člen spolku RNDr. V. Chaloupecký a paní Janurová).

Bulletin měl formát 148 x 210 (A5) a rozsah 16-24 stran. První ročník tvořila čtyři čísla, podklady pro xeroxové kopie byly psány na psacím stroji. Čtyři čísla druhého ročníku a jedno (poslední) číslo třetího ročníku již byly sázeny na počítači a předloha opět rozmnožena xeroxem. Všechna čísla měla černobíle tištěnou (kopírovanou) obálku na barevně tónovaném papíře stejné gramáže jako vnitřní bílé listy. Obsahem bulletinu byly interní spolkové informace, pokladní zprávy, záznamy ze schůzí i z navštívených akcí, informace o jednáních probíhajících mezi spolkem a okolním světem, kalendář akvaristických akcí a další společenské informace. Výjimku tvořila dvě čísla – bulletin 3/98 byl speciálním číslem pojednávajícím o živém i zmrazeném krmení pro ryby (obsahoval i množství vlastnoručních kreseb autora) a číslo 3/99 bylo speciálně zaměřené na chovatelské formy Pterophyllum scalare, na pěti vnitřních stranách mělo množství kreseb ručně vybarvených voskovými pastely.

-jb-