Úvodní stránka » Časopisy » Akvárium terárium (CZ)

Akvárium terárium (CZ)

at.jpg

Akvárium a Terárium (v průběhu času se k jeho názvu přidávaly i podtituly "Časopis československých akvaristů a teraristů" a později "Nejstarší vivaristický časopis" vycházel bez přerušení od ledna 1958 až do prosince 2009. Navázal na tradici Akvaristických listů, jejichž vydávání bylo zastaveno na konci roku 1951. V mezidobí vycházely akvaristické články v Hykešově Živě a v dalších obecnějších časopisech.

Prvních deset ročníků redigoval Hykešův žák Ota Oliva (1/1958 – 6/1967). V tomto období byl časopis černobílý, s dvoubarevnou obálkou na lepším papíře, formátu A4, vycházel 6x do roka a měl 16 stran.

Další období časopisu je spojeno se jménem Stanislava Franka (1/1968 – 6/1976), který udržel a prohloubil odbornost časopisu. Od r. 1969 se změnila podoba časopisu – formát se zmenšil na 162 x 240 mm, zdvojnásobil se počet stránek (32) a objevila se plnobarevná obálka s charakteristickým červeným záhlavím. V této podobě časopis vydržel i další krátké období redigování Jana Bůbala (1/1977 – 6/1979).

Změnil se teprve s nástupem nové vedoucí redaktorky Jiřiny Crhové (1/1980 – 2/1993), kdy si zachoval šest čísel ročně, rozsah i formát, pouze červené záhlaví obálky časopisu bylo nahrazeno černým podkladem, změnou loga a menší fotografií v bílém rámečku. V čísle 3/1987 se uvnitř čísla poprvé objevilo několik barevných fotografií, bohužel se jednalo jen o mimořádnou výjimku.

Ročníky 1990 a 1991 se dočasně vrátily k velkému A4 formátu, zůstal rozsah 32 stran, ovšem již plně barevných, a vycházelo 12 čísel ročně.

Od r. 1992 se formát časopisu opět zmenšil (156 x 220 mm), vycházel 12x ročně v plnobarevné verzi a rozsahu kolísajícím mezi 32 až 80 stranami. Vedoucí redaktorku Jiřinu Crhovou vystřídali šéfredaktorové Petr Licek (3/1993 – 9/1996) a Jindřich Novák (10/1996 – 10/2004).

S nástupem šéfredaktora Filipa Harvánka (11/2004 – 12/2009) se od Nového roku 2005 opět změnila tvář časopisu – formát se zvětšil (225 x 314mm), periodikum vychází pouze 6x ročně na kvalitním křídovém papíře v rozsahu 58 plně barevných stran a 12 dvoubarevných stran kuléru na horším papíře.

Nakonec několik slov k vydavatelům a cenám časopisu: v začátcích Akvária Terária jej od r. 1958 vydával Osvětový ústav v nakl. Orbis, od r. 1965 již přímo nakladatelství Orbis, od r. 1979 nakladatelství a vydavatelství Panorama a od r. 1992 je vydavatelem firma Aquatropic Lonský. Bez zajímavosti není ani historický vývoj cen: 1958 (3 Kčs), 1969 (4 Kčs), 1970 (5 Kčs), 1990 (6-9 Kčs), 1991 (15 Kčs), 1992-2004 (20-69 Kč), 2005-2009 (89-95 Kč).

Časopis Akvárium Terárium byl nejdéle vycházejícím periodikem českých akvaristů a teraristů v historii naší země, navíc funkčně i personálně navazoval na předchozí celostátní časopisy Akvaristický obzor a Akvaristické listy. V posledních dvaceti letech se jeho polygrafická úroveň zlepšila na úroveň srovnatelnou s konkurenčními domácími i světovými časopisy.

Během finanční krize v letech 2008 - 2009 se časopis dostal do ekonomických potíží a na konci roku 2009 bylo na webových stránkách vydavatele oznámeno zastavení jeho vydávání spolu se závazkem vytištění a distribuce čísla 5 a 6/2009 tak, aby byl ukončen celý ročník. Šéfredaktor zároveň nevyloučil možnost obnovení vydávání časopisu, pokud by došlo k zlepšení ekonomické situace.

ISSN 0002-3930

MK ČR E 4769

Více informací o časopisu naleznete na oficiálních stránkách www.akvarium-terarium.eu a neoficiálních stránkách www.akvarijni.cz

-mr-