Úvodní stránka » Časopisy

ČASOPISY


Acuario práctico (ES)

Časopis Acuario práctico vychází od roku 1996 jako dvouměsíčník, vydává jej MC Ediziones, Barcelona - Madrid. Protože vychází ve španělštině, je distribuován nejen ve Španělsku, ale i ve španělsky mluvících zemích Jižní a Střední Ameriky. Je zaměřen na sladkovodní a mořskou akvaristiku. ISSN...


AKVA CZ - INFO (CZ)

Zpravodaj Unie Akvaristů České republiky - AKVA CZ vydával sekretariát UAČR pro potřeby členské základny jako informační periodikum. Zapsán do evidence periodického tisku pod ev.č. MKČR E 13707 dne 12.6.2002. Informační zpravodaj sdružení českých akvaristických spolků měl formát A5...


Akva tera fórum (CZ)

První číslo časopisu Akva Tera Fórum s podtitulem "Evropský magazín pro akvaristiku a teraristiku" se objevilo poprvé v lednu 2005. Vydavatelem byla společnost Mimoza, s.r.o. a šéfredaktorem Jindřich Novák, který krátce před tím odešel z postu dlouholetého šéfredaktora časopisu Akvárium...


Akva Zpravodaj (CZ)

Akva zpravodaj - bulletin Úvalského spolku akvaristů byl neoficiální tiskovinou, která vycházela v letech 1998 – 2000. Jednalo se o interní zpravodaj vydávaný v počtu 30 výtisků pro potřeby členů spolku. Periodikum psal, graficky upravoval, rozmnožoval a distribuoval sekretář spolku...


Akvaristické listy (CZ)

Akvaristické listy - měsíčník pro akvaristiku, terraristiku a příb. odvětví vivaristiky vydával v letech 1921 – 1951 pražský spolek Akvárium, později přejmenovaný na První spolek akvárií a terrarií v Praze. Navazoval na časopis Akvaristický obzor, jehož vydávání zastavila první světová...


Akvaristický obzor (CZ)

Akvaristický obzor - časopis pro akvaristiku, teraristiku a příbuz. odvětví vivaristiky byl český akvaristický časopis vydávaný v letech 1911-1914. Přípravné práce na něm ovšem započaly už o několik let dříve ve formujícím se tandemu budoucích redaktorů prof. Dr. E. Babáka a B. Žežuly....


Akvarium (příloha Zemského rybářského věstníku) (CZ)

Od  1. 6. 1899 vycházela v „Zemském rybářském věstníku“ stálá příloha Akvarium, jedno z nejstarších českých akvaristických periodik. Ve stejném časopise vycházel i list Terrarium a list Sport (o sportovním rybolovu). Příloha Akvarium vycházela na jednom listě (tj....


Akvárium terárium (CZ)

Akvárium a Terárium (v průběhu času se k jeho názvu přidávaly i podtituly "Časopis československých akvaristů a teraristů" a později "Nejstarší vivaristický časopis" vycházel bez přerušení od ledna 1958 až do prosince 2009. Navázal na tradici Akvaristických listů, jejichž vydávání...


Akvárium živě (CZ)

Časopis Akvárium živě – moderní akvaristický magazín vychází jako česká mutace časopisu Aquarium live od r. 2002. V prvním roce vyšla pouze dvě čísla (premiéra časopisu proběhla v druhé polovině roku na výstavách v Plzni, Ostravě a Rychnově nad Kněžnou). Od druhého...


Akwarium (PL)

Polský dvouměsíčník Akwarium byl časopisem Polskiego Związku Akwarystów (Polské asociace akvaristů) se sídlem v Katowicích. PZA jej vydával v letech 1959 - 1992 (124 čísel), pak v letech 1999 - 2002 jeho vydávání obnovil ve spolupráci s novým časopisem Nasze...