Úvodní stránka » Blog » Prvních 1000 publikací v katalogu AQUABOOKS...

Prvních 1000 publikací v katalogu AQUABOOKS...

Martin Rose - 12. 1. 2010

Počet knižních publikací v katalogu AQUABOOKS dnes překonal první tisícovku. Není to nijak závratné číslo, ale jako základ pro solidní orientaci v oborových titulech už postačí. Potvrzuje to nejen stoupající počet uživatelů, ale i množící se nabídky spolupráce od nadšených jednotlivců z České republiky i některých okolních zemí.

Při této příležitosti chci tedy poděkovat všem spolupracovníkům – jak členům týmu AQUABOOKS, z nichž většina vkládá do systému automaticky každou novou knihu ve své knihovně, tak i přispěvatelům, kteří nám do katalogu zaslali informace o málo známých nebo sběratelsky cenných knižních titulech či časopisech nebo dokázali poskytnout zajímavé doplňující informace k již vloženým položkám.

Chci také poděkovat odborným garantům našeho projektu za kritický dohled a občasné korigování chyb způsobených mým přílišným nadšením a snahou neustále zvětšovat a vylepšovat informace v AQUABOOKS.

Velké díky patří samozřejmě spoluautorovi těchto stránek Jirkovi Plíštilovi, který pracuje na vývoji stránek a je vystaven permanentnímu stresujícímu nátlaku z mé strany a frustrující nutnosti neustále mi vysvětlovat, proč to či ono není technicky možné.

knihovna na Mariánském náměstí

Zásluhu na stále se zvětšujícím počtu položek v katalogu má také Městská knihovna v Praze, zejména pak ústřední knihovna na Mariánském náměstí, která nabízí k zapůjčení více než sto knih o akvaristice a dalších sto šedesát publikací o sportovním rybolovu.Velká nabídka knih, automatický systém objednávek i rezervací přes internet a příjemné prostředí krásné a rozlehlé budovy vytvářejí ideální podmínky pro studium i vkládání některých nových položek do katalogu AQUABOOKS.