Úvodní stránka » Blog » AQUABOOKS doporučuje - Ryby korálových útesů

AQUABOOKS doporučuje - Ryby korálových útesů

Martin Rose - 6. 11. 2009

Nakladatelství Svojtka & Co. v Praze vydalo v r. 2005 publikaci „Ryby korálových útesů“. Kniha je malá formátem (115 x 191 mm), ale velká svým polygrafickým i výtvarným pojetím a množstvím informací v ní obsažených.

Autoři Ewald Lieske a Robert F. Myers zpracovali knihu jako určovací příručku umožňující rozpoznat všechny běžnější druhy ryb žijící na korálových útesech Indopacifiku, Rudého moře a západního Atlantiku. Publikace obsahuje 2500 špičkových barevných ilustrací, na kterých je zachyceno 2118 druhů ryb. U některých druhů je navíc znázorněn vzhled samců, samic, nedospělých jedinců i geografických forem.

V textu čtenář nalezne základní identifikační charakteristiky jednotlivých druhů a informace o oblasti jejich rozšíření i místě výskytu v rámci korálového útesu. U všech druhů korálových ryb je uveden i jejich český název, u mnoha druhů je uveden vůbec poprvé (pro knihu vytvořil RNDr. Jindřich Novák společně s překladatelem RNDr. Jaroslavem Hofmannem kompletní české názvosloví zastoupených druhů). Před obrazovou částí je několik kapitol věnujících se obecným informacím o korálových útesech, o vztazích mezi jejich obyvateli a o jejich ochraně. Nalezneme zde také podrobný návod, jak s knihou pracovat.

Drobný typ písma a dokonalé zpracování tabulí s ilustracemi umožnilo vměstnat do knížky kapesního formátu neuvěřitelnou sumu informací. Knihu lze s čistým svědomím doporučit potápěčům, mořským akvaristům i biologům. Vyšla také v německém jazyce pod názvem „Korallenfische der Welt“ a v angličtině jako „Coral Reef Fishes“.