Úvodní stránka » Autoři

AUTOŘI


Petrovický Ivan

Ivan Petrovický se narodil 9.11.1934 v Praze. Je vnukem Jaroslava Otty, továrníka a spoluzakladatele akvaristického spolku LEKNÍN. Otec byl pražský advokát, matka obchodnice (po roce 1948 dělník a prodavačka). V roce 1946 začal studovat reálné gymnázium; v letech 1948-1950...


Polák Karel

Karel Polák se narodil 13. 3. 1912. Od útlého mládí se věnoval v rodném Hradci Králové chovu různých živočichů, především však akvarijních ryb. Těm zůstal věrný po celý svůj život. S prohlubující se zálibou se začal brzy zajímat o odbornou literaturu z oborů akvaristiky a pěstování...


Purkyně Jan Evangelista

Začátky české akvaristiky (a mnoha dalších vědeckých oborů) jsou spojeny se jménem J. E. Purkyně. Fyziolog, anatom a biolog, filozof a vlastenec Jan Evangelista Purkyně se narodil 18. prosince 1787 v Libochovicích na Litoměřicku jako nejstarší ze 3 synů hospodářského úředníka. Nejdříve...


Sadílek Vladimír

Dipl. Ing. Vladimír Sadílek byl význačný český akvarista specializující se na vodní rostliny. Narodil se r. 1913 v Brně. Již od mládí jevil velký zájem přírodu, předvším o entomologii, botaniku a akvaristiku. Obě poslední disciplíny daly později vzniknout jeho hlavnímu zájmu...


Sedlák Jiří

Ing. Jiří Sedlák se narodil 3. 3. 1957 ve Frýdku Místku. V letech 1972 – 1976 studoval střední ekonomickou školu spojů v Kladně, následovalo studium na obchodní fakultě VŠE Praha (1976 – 1980). Chovem akvarijních ryb se zabývá již od dvanácti let. Od roku 2000 se začal zabývat...


Schäferna Karel

Prof. Dr. Karel Schäferna byl významným českým hydrobiologem mezinárodní úrovně, spoluzakladatelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického a v letech 1921-1923 jeho vědeckým pracovníkem. Od r. 1925 byl expertem Zemedělské rady a dlouholetým redaktorem Rybářského věstníku....


Sterba Günther

Prof. Dr. sc. nat. Dr. rer. nat. h. c. Günther Hans Wenzel Sterba se narodil v severočeském Mostě (Brüx) 20. 5. 1922. Už od mládí se zajímal o přírodu a sbíral zvířata, rostliny i nerosty. Na sklonku druhé světové války (1944) začal studovat na Karlově univerzitě v Praze lékařskou...


Urbanec Jakub

Ing. Jakub Urbanec, Ph.D. se narodil 20. 5. 1977 v Pardubicích. Úzký vztah ke zvířatům a přírodě vůbec si pěstoval již od útlého dětství. V pěti letech po boku svého otce začal s akvaristikou. Skromné začátky s malou nádrží a několika živorodkami se postupně vyvinuly v hlavní koníček,...


Vejdovský František

Profesor František Vejdovský stál více než 40 let v čele československé zoologie. Narodil se 24.10.1849 v Kouřimi. V r. 1872 se dal zapsat na filosofickou fakultu tehdy ještě nerozdělené Karlo-Ferdinandovy univerzity. Chodil na přednášky prof. Dr. Antonína Friče, který jako...


Vogel Zdeněk

Prof. Zdeněk Vogel byl jeden z předních českých herpetologů a ochránců ohrožených druhů obojživelníků a plazů. Narodil se 10. listopadu 1913 v k Kutné Hoře. Už od mládí jevil velký zájem o přírodu, především o ryby, obojživelníky a plazy. Později se v rámci studií zaměřil především na ekologii,...