Úvodní stránka » Autoři

AUTOŘI


Hykeš Oldřich Vilém

Prof. PhDr. MVDr. h.c. Oldřich Vilém Hykeš se narodil 11.10.1895 v Praze - Nuslích. Již od dětství měl zájem o přírodu a život v akváriu pozoroval od svých 8 roků. Jako student gymnázia začal „vydávat“ se svým bratrem Čeňkem „Akvaristické zprávy“. Chodil pilně do pražského spolku...


John Jan

Jan John se narodil dne 13. 6. 1850 v Žimuticích u Veselí-Mezimostí. Po studiu gymnázia v Českých Budějovicích odešel do Prahy, kde dále studoval filosofii na Karlově univerzitě. Byl profesorem c.k. českého ústavu ku vzdělávání učitelů v Soběslavi, také ředitelem reálného...


Kafka Josef

Prof. Josef Kafka se narodil v Rokycanech 25. října 1858. Studoval na Vysokém učení technickém a na Karlově Univerzitě v Praze a získal místo asistenta prof. MUDr. A Friče, pod jehož vedením se začal zabývat průzkumem řek, rybníků a jezer. V letech 1884 – 1886 publikoval asistent...


Konings Ad

Ph. D. Ad Konings se narodil 11.1.1956 v Rosendaalu v Nizozemí. S chovem cichlid začal již ve 14 letech (1970). V období 1974-1980 studoval lékařskou biologii na univerzitě v Amsterdamu, poté se podílel na výzkumu lysosomálních enzymů...


Kraut Miroslav

Miroslav Kraut se narodil 9. prosince 1962 v Litoměřicích. Celé dětství pak prožil v blízkých Lovosicích, vystudoval stavební průmyslovou školu v Děčíně a po návratu do rodného kraje se již dlouhá léta živí jako stavební specialista a zároveň jako stavební dozor při realizaci staveb...


Krček Karel

Ing. Karel Krček se narodil 25. 5. 1938 v Praze. Po absolvování základní školy vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou (1953-1957) a České vysoké učení technické v Praze (1957-1962), poté byl promován jako elektrotechnický inženýr. Je autorem či spoluautorem cca 60...


Kroupa Miloš

Bc. Miloš Kroupa se narodil 22. ledna 1979 v Hradci Králové. Úzký vztah ke zvířatům si vytvořil již v raném dětství, akvaristice se začal věnovat v devíti letech. Postupně se stal členem různých chovatelských kroužků, účastnil se biologických olympiád, soutěží v poznávání živočichů...


Lucký Zdeněk

Em. Prof. MVDr. Zdeněk Lucký, CSc., je přední znalec v oboru chorob ryb. Narodil se 30. 3. 1925 ve Valticích. K hlubokému zájmu o ryby jej již v mládí inspirovala valtická bohatá lužní příroda s četnými rameny a tůněmi, známými jako „Rybářský ráj“. Po ukončení gymnasia proto...


Novák Jindřich

Akvarista, redaktor, fotograf. Autor 6 knih a vice než 500 článků a vědeckých prací z oblasti ichtyologie a akvaristiky. Šéfredaktor časopisu Akva tera forum, v letech 1996-2004 šéfredaktor časopisu Akvárium terarium. Publikoval několik tisíc fotografií (u nás, v Polsku, Německu a USA). (zdroj:...


Oliva Ota

Prof. RNDr. Ota Oliva, CSc. se narodil 8. 12. 1926. O přírodu se začal zajímat již v útlém mládí. Ve věku devíti let uveřejnil ve Vesmíru článek o vose a o rok později o rosničce. Na gymnáziu měl již zcela vyhraněný zájem o akvaristiku a teraristiku. Účastnil se dění v pražských...