Úvodní stránka » Autoři

AUTOŘI


Dubravius Jan

Jan Dubravius se narodil kolem roku 1486 v Plzni jako Jan Skála.  Jeho rodiče byli zámožní katolíci a protože pražské školy tehdy měli pod kontrolou příznivci kališníků, byl Jan poslán studovat do Vídně, kde vynikl znalostí latiny a řečtiny a také přehledem v humanistických naukách....


Dyk Václav

Prof. MVDr. Václav Dyk, DrSc. se narodil 27. 2. 1912 ve Strakonicích v Čechách, zemřel 5. 11.1995 v Brně. Dlouholetý pracovník katedry parazitologie Vysoké školy veterinární v Brně. Zakladatel čs. ichtyoparazitologické školy, přední odborník a znalec čsl. rybářství, hydrobiologie,...


Fott Bohuslav

Prof. RNDr. Bohuslav Fott, DrSc. se narodil r.1908 v Příbrami. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, poté působil jako asistent v Botanickém ústavu UK a habilitoval se z kryptogamologie. Byl jmenován vedoucím katedry botaniky, v následujícím roce profesorem Karlovy univerzity...


Frank Stanislav

RNDr. Stanislav Frank se narodil 18. 4. 1930 v Přerově na Moravě, kde v roce 1949 absolvoval reálné gymnázium. Dva roky studoval na Palackého univerzitě v Olomouci a vysokoškolské studium ukončil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze v r. 1954. Poté pracoval až do roku 1962, kdy obhájil...


Frič Antonín

Prof. Dr. Antonín Frič byl jedním z nejvýznamějších českých badatelů a popularizátorů přírodních věd, kustodem mineralogických a paleontologických sbírek Zemského muzea v Praze, profesorem Karlovy Univerzity a pokračovatelem moderních vědeckých metod J. E. Purkyněho. Nespornou...


Hanel Lubomír

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., se narodil 3. 8. 1956 v Parze. Po maturitě na střední škole v Praze absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (žák prof. RNDr. Oty Olivy, CSc.), zde také získal tituly RNDr. a CSc. Habilitoval se v Bratislavě s prací "...


Hejný Slavomil

Akademik RNDr. Slavomil Hejný, DrSc., se narodil 21. 6. 1924 v Lidmani u Kamenice nad Lipou (okres Pelhřimov). Maturoval na klasickém gymnáziu v Písku, poté absolvoval Rybářskou školu ve Vodňanech (1944), na Přírodovědecké fakultě UK v Praze získal doktorát (1948), v r.1971 se stal...


Hieronimus Harro

Harro Hieronimus se narodil v r. 1956. Od roku 1985 je prezidentem IGL Internationale Gesellschaft für Regenbogenfische) a od roku 1986 i DGLZ (Deutsche Gesellschaft für Lebendgebärende Zahnkarpfen). Je pravidelným přispěvatelem řady odborných časopisů, autorem deseti...


Hofmann Jaroslav

RNDr. Jaroslav Hofmann se narodil 23. 4. 1961 v Praze, kde také vystudoval biologii na přírodovědecké fakultě UK. Pět let pracoval v základním výzkumu v tehdejší Československé akademii věd, od roku 1990 působí pracovně střídavě či najednou ve dvou oblastech – v oblasti redakčně-editorské a v cestovním...


Hrabě Sergej

Prof. RNDr. Sergej Hrabě, DrSc., byl významný český biolog a pedagog. Narodil se 16. 7. 1899 v Moskvě, kde také později započal s vysokoškolským studiem. Studia dokončil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou činnost zahájil v Zoologickém ústavu UK svou disertační...