Úvodní stránka » Autoři » Norbert Dokoupil

Norbert Dokoupil

* 6. 4. 1938

NorbertDokoupil

Norbert Dokoupil se narodil 6.4.1938 v Košicích. V roce 1939 se přestěhoval do Bratislavy, kde po válce (kdy se opět obnovila také spolková činnost) vstoupil r. 1951 jako třináctiletý do znovu založeného 1. akvaristického spolku Skalár.

Po dokončení základní školy jej záliba v akvaristice a zájem o ryby přivedly ke studiu čtyřleté rybářské školy ve Vodňanech. Díky tomu dostal jeho koníček solidní profesionální základy, které se později projevily jak v jeho chovatelské praxi, tak ve vysoké odbornosti jeho článků a přednášek.

Přesto se nikdy nevěnoval akvaristice profesionálně. Krásu a smysl svého koníčka viděl vždy v rozšiřování poznatků, zvětšování sortimentu chovaných ryb a v aktivní ochraně ohrožených druhů v přírodě. Vzhledem ke svému zaměření na živorodé ryby je v kontaktu se zahraničními odborníky a publikuje v našich i zahraničních časopisech. Doma i v zahraničí (USA, Švédsko, Německo, Rakousko, Holandsko) publikoval dosud 287 odborných příspěvků.

V bývalé ČSSR a patrně i v Evropě byl prvním chovatelem, který úspěšně použil metodu umělé inseminace při rozmnožování lyrovité formy mečovek (import od Dr. Axelroda v r. 1966). V Hamburku prezentoval v r. 1975 na přednáškovém odpoledni DGLZ (Německá společnost chovatelů živorodek) jako první na světě své snímky gonopodií z rastrovacího elektronového mikroskopu. Novou interpretací jejich funkce dokázal neplatnost některých teorií, stavějících na informacích získaných světelným mikroskopem. Díky tomu získal celosvětovou pověst odborníka na gonopodia. Následovala pozvání na setkání se zahraničními experty, ke kterým bohužel díky nepochopení totalitního režimu nedošlo. Dr. Axelrod alespoň publikoval v Tropical Fish Hobbyist jeho článek a snímky a projevil velký zájem o vydání atlasu gonopodií z rastrovacího elektronového mikroskopu.

V průběhu let přivezl od zahraničních importérů a lovců více než 40 druhů živorodek, z nichž některé byly prvním dovozem do Evropy po dlouhé době (Quintana atrizona) či absolutně prvním dovozem (Neoheterandria elegans, Xiphophorus montezumae, lyrovitá forma Xiphophorus helleri a další).

Bohatá je také jeho přednášková činnost, kdy kromě specializovaných přednášek o živorodkách propaguje akvaristiku obecně a věnuje se i její historii. Mimoto byl odborným poradcem televizního filmu „Potulky s diskusom“, kde demonstroval umělou inseminaci rybek. Ve slovenském rozhlase Regina účinkoval v debatě o akvaristice a později v devíti pokračováních vyprávěl o historii akvaristiky.

Jako funkcionář odborné komise ÚV SZCH vytvořil metodickou příručku „Štandardy živorodiek“ (SZCH 1978), která sloužila jako učebnice pro školení prvních posuzovatelů živorodek na soutěžích. Zároveň vypracoval systém školení posuzovatelů a v období 1978 – 1979 sám vyškolil první posuzovatele na Slovensku. Tím uvedl do pohybu celý mechanismus kolem soutěžních výstav, standardů a posuzování pavích oček, mečovek, plat a molinézií.

Aktivně se podílel na zrodu standardu gupek – IKGH ve Vídni, odkud byl jmenován mezinárodním kurátorem IKKG – centrum pro ČSSR.

Jeho druhá kniha, příručka „Prvé akvárium“ se rychle dočkala tří vydání (1979, 1980, 1984). V roce 1981 vydal  monografii „Živorodky“, která byla okamžitě rozprodána a protože nedošlo na její další vydání, byla ve své době velmi ceněná a obtížně dostupná. Jeho zatím poslední knihou je příručka „Moderné mečúne“ (1999).

Z německého originálu přeložil knížku 250 akváriových rýb – určovanie, chov, opatera (IKAR 2009). Pro různé vydavatele zpracovává také posudky na překlady akvaristických publikací.

Pro dvě generace českých a slovenských akvaristů je jméno Norberta Dokoupila synonymem nejen pro specializovaný chov gupek, mečovek a plat, jejich vystavování, posuzování a šlechtění, ale také pro fundované informace o divokých druzích a formách živorodek, jejich biologii, biotopech a importech.

Jeho odborný přínos a nezištnou činnost na poli organizované akvaristiky byl odměněn u nás i v zahraničí čestnými odznaky, diplomy a především čestným členstvím v uznávaných akvaristických organizacích. Prvním byl největší vídeňský spolek Danio (1994), následovaly ZO SZCH AKVA Martin (1995) a Klub Akva Bratislava (2006).

(zdroj: Burger, B., Norbert Dokoupil - sedemdesiatročný - www.akvaria.sk; Andris, D. & Bureš, E. 1988, Norbert Dokoupil, AT XXXI/4)

-mr, rs-

Literatura - publikace

  1. Dokoupil, N. 1978. Štandardy živorodých rýb, SÚV Slovenského zväzu drobnochovateľov, Bratislava
  2. Dokoupil, N. 1979. Prvé akvárium, 1. vyd., Príroda, Bratislava, 53 pp.
  3. Dokoupil, N. 1980. Prvé akvárium, 2. vyd., Príroda, Bratislava, 53 pp.
  4. Dokoupil, N. 1981. Živorodky, SZN, Praha, 264 pp.
  5. Dokoupil, N. 1984. Prvé akvárium, 3. vyd., Príroda, Bratislava, 53 pp.
  6. Dokoupil, N. 1999. Moderné mečúne, Slovak Academy Press, Bratislava, 68 pp.