Úvodní stránka » Autoři » George W. Barlow

George W. Barlow

* 15. 6. 1929 — † 14. 7. 2007

George W.Barlow

Emeritní profesor PhD. George W. Barlow se narodil 15. června 1929 v Long Beach, Kalifornie. Již od útlého mládí jej zajímalo vše, co bylo spojeno s životem vodních organismů, především ryb. Po klasických začátcích, kdy se pokoušel chovat na pláži osobně nalovené živočichy v zavařovacích sklenicích, dostal od rodičů v deseti letech své první akvárium (v té době choval i poštovní holuby). Již tenkrát se jeho hlavním zájmem staly cichlidy a této čeledi nakonec zůstal věrný až do konce svého života. Poblíž svého bydliště vystudoval střední školu Woodrow Wilsona a v roce 1947 vstoupil za účelem studia medicíny na UCLA (University California, Los Angeles). Již během prvního ročníku zjistil, že toto zaměření není tím, které by jej mělo provázet jeho životem a přechází na fakultu biologie se zaměřením na ichtyologii do blízkého Berkeley. Doby jeho studií na UCLA byly zaměřeny i na sporty, především vodní pólo, kterému se věnoval ještě dlouho po ukončení svých studií a v té době patřil k oporám berkeleyského týmu.

Po absolutoriu v biologii v roce 1951 nastoupil vojenskou službu a během korejské války byl dislokován u pobřežní hlídky na Havajských ostrovech v Honolulu. V roce 1953 se vrací na kalifornskou univerzitu a v roce 1958 získává doktorát z ichtyologie. Ještě týž rok odjíždí na postgraduální studium k zakladateli moderní etologie Konradu Lorenzovi, pozdějšímu nositeli Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu do Německa, kde strávil dva roky (1958 - 1960) věnované výzkumu chování cichlid.

Do USA se vrací v roce 1960, kde pokračuje ve svých výzkumech na Universitě v Illinois. V roce 1966 se již natrvalo stěhuje do UCLA v Berkeley, kde se stává na dlouho správcem sbírek Muzea zoologie obratlovců. Na UCLA se věnoval svým výzkumům i bohaté přednáškové činnosti. Okolo roku 1966 se stává spoluzakladatelem ACA (American Cichlid Association). V letech 1974 – 1975 absolvuje stáž v anglickém Oxfordu u Nikolaase Tinbergena (Nobelovu cenu získal Tinbergen společně s K. Lorenzem a Karlem von Frischem v r. 1973) a organizuje roční seminář behaviorálního vývoje na univerzitě v Biefeldu (Německo). V roce 1976 popsal Amphilophus zaliosus (syn: Cichlasoma zaliosum) a naopak k jeho poctě bylo popsáno několik cichlid:  Maylandia barlowi (McKaye & Stauffer, 1986) a Apistogramma barlowi Römer & Hahn, 2008.

V roce 1981 se spojil s majitelem obchodních řetězců, filantropem Richardem B. Gumpem, který zainvestoval vybudování výzkumného střediska tropických ekosystémů kalifornské univerzity (Richard B. Gump South Pacific Research Station) na ostrově Moorea v oblasti Francouzské Polynézie. G. W. Barlow se stal prvním ředitelem této instituce. Byl i vynikající potápěč a v době svého působení na stanici, kde s ním žila i celá rodina, se intenzivně věnoval i výzkumu mořských organismů.

George W. Barlow napsal přes 160 vědeckých článků a tři knihy, včetně nejproslulejší, nadčasové „The Cichlid Fishes – Nature´s Grand experiment in Evolution“ (Cichlidy: velkolepý evoluční experiment přírody). Byl členem mnoha prestižních ichtyologických, etologických či zoologických společností, v letech 1987 – 1990 editorem odborného vědeckého magazínu Ethology. Byl členem redakčních rad magazínů Animal Behaviour, Environmental Biology of Fishes, Behavioral Ecology & Sociobiology, Biologie du Comportement, Acta Natural l''''''''Ateneo Parmense, Cahiers d''''''''Ethologie Applique, Acta Ethologica and Copeia a také profesorem ichtyologie na Oregonské státní univerzitě v Corvallisu (Oregon, USA).

Přesto, že v roce 1993 odešel do důchodu, se i nadále až do posledních chvil svého života věnoval výuce studentů a pomáhal zajišťovat různé podpůrné granty a zakládat studentské vědecké týmy na domácí univerzitě (např. projekt o rodu tanganijckých cichlidek Julidochromis). Nikdy neváhal pomoci odbornými radami ani jednotlivým akvaristů, kteří se na něho písemně obraceli.

George W. Barlow, evoluční biolog, etolog, zoolog a ichtyolog skonal 14. července 2007 na zástavu srdce v obecní nemocnici v Monterey, (California, USA) ve věku 78 let.


(zdroj: Zkrácený životopis Em. Prof. G. W. Barlowa pochází z archivu J. Burzanovského. Jako základ pro tuto stať byly použity oficiální materiály UCLA, Berkeley, USA, http://berkeley.edu/news/media/releases/2007/07/30_barlow.shtml)

-jb-

 

 

Literatura - publikace

Barlow, G. W. 2002. The Cichlid Fishes, Basics Books, 335 pp.