Úvodní stránka » Autoři » Karel Schäferna

Karel Schäferna

* 3. 7. 1884 — † 28. 12. 1950

KarelSchäferna

Prof. Dr. Karel Schäferna byl významným českým hydrobiologem mezinárodní úrovně, spoluzakladatelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického a v letech 1921-1923 jeho vědeckým pracovníkem. Od r. 1925 byl expertem Zemedělské rady a dlouholetým redaktorem Rybářského věstníku. V r. 1934 byl jmenován mimořádným vysokoškolským profesorem (první profesor hydrobiologie a ichthyologie na Karlově univerzitě v Praze). Byl zakládajícím členem a prvním čsl. reprezentantem Mezinárodní limnologické společnosti (1922) v Kielu.

Narodil se 3. července 1884 v Novém Strašecí. Po studiu gymnázia ve Slaném se přihlásil na studium zoologie na pražskou Karlovu (tehdy Karlo-Ferdinandovu) univerzitu. Zde se připravoval na budoucí dráhu hydrobiologa v zoologickém ústavu prof. Vejdovského, jehož asistentem se později stal.

Již od počátku byla jeho vědecká činnost zaměřena na vodní organismy (jeho první vědecké práce se zabývaly systematikou a ekologií balkánských blešivců). Doktorát získal 28. března 1908, o rok později přijal místo profesora na střední škole v Mladé Boleslavi a později v Praze. Po druhé světové válce (1920 – 1921) působil jako asistent dánského hydrobiologa prof. Wesenberg-Lunda v Hillerödu u Kodaně. Během svého skandinávského angažmá navázal vztahy s řadou světových hydrobiologů (udržoval např. přátelské styky s L. S. Bergem). R. 1922 se habilitoval na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze pro hydrobiologii se zvláštním zřetelem k rybářství, později si zde rozšířil habilitaci na zoologii obecnou a zemědělskou.

R. 1925 založil Hydrobiologickou a rybářskou stanici na Lnářských rybnících (lnářsko-blatenská rybniční oblast). V témže roce se habilitoval ze zoologie na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zde byl r. 1934 jmenován (bezplatným) mimořádným profesorem hydrobiologie a ichtyologie. Po celou tu dobu přitom zůstával profesorem přírodopisu na malostranské reálce. Za okupace byl penzionován jako středoškolský profesor.

Jeho velmi rozsáhlá vědecká a odborná publikační činnost začala studiemi o blešivcích, známé jsou také jeho práce o českých žábronožkách a vodním hmyzu. Největší část jeho prací je věnována teratologii ryb, např. studie o zdvojení hřbetní ploutve a žlučového váčku u kapra, o anastomózách kliček střevních, o anus praeternaturalis, o lordózách a skoliózách,  o abnormálním prodloužení ploutví, o mopsličích lebkách a jiných abnormalitách hlavy ryb apod. Materiál sbíral celá léta, především při výlovech ryb. Další jeho práce se týkají parazitů ryb (Myxidium giardii, nový druh Myxobolus luciopercae, Sporozoon tincae, Diplostomum volvens aj.). Hodně cestoval, zůčastnil se téměř všech kongresů mezinárodní Limnologické společnosti.

Po skončení druhé světové války se ujal zase jako mimořádný profesor řízení obnoveného hydrobiologického a ichtyologického oddělení na přírodovědecké fakultě v Praze a zároveň učil i stovky studentů na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze. Měl vynikající podíl na výchově mladé generace našich hydrobiologů. Již jako mladý docent soustředil kolem sebe skupinu studentů, které při četných exkurzích zasvěcoval na základě svých bohatých zkušeností do terénní práce na našich tekoucích i stojatých vodách. I vzhledem ke své praxi středoškolského profesora mladým studentům rozuměl a dovedl je vést.

Prof. Dr. Schäferna zemřel po delší nemoci 28. prosince 1950.

(zdroj: O. Jírovec.1951. Prof. Dr. Karel Schäferna zemřel, Československý rybář, 3/VI; Pokorný, J.; Lucký, Z.; Lusk, S.; Pohunek, M.; Jurák, M.; Štědronský, E. & Prášil, O. 2004. Velký encyklopedický Rybářský slovník, nakl. Fraus, Plzeň)

-mr-

Pokud máte lepší fotografii prof. Dr. Karla Schäferny, prosíme, kontaktujte nás.

Literatura - publikace

  1. Schäferna, K. 1925. Blešivci (Gammaridea) našich vod. Akvaristické listy, Praha, 38 pp.