Úvodní stránka » Autoři » Jan Burzanovský

Jan Burzanovský

* 25. 2. 1958

JanBurzanovský

Jan Burzanovský se narodil 25. 2. 1958 v Praze, dětství a větší část svého dospělého života prožil v Úvalech u Prahy a v Praze.

Po vyloučení z gymnázia kvůli politickým postojům v r. 1976 pracoval postupně v energetice, Čs. televizi, u Pražských komunikací a v Komunálním podniku hl. m. Prahy. R. 1982 dokončil při práci studium gymnázia. Mimo zaměstnání se intenzivně věnoval svým třem hlavním zájmům – akvaristice, výtvarnému umění (malba) a vlastní i překladatelské samizdatové činnosti zaměřené především na rockovou hudbu.

V roce 1998 se profesionalizoval a začal se živit chovem akvarijních rybek, především jihoamerických, afrických a asijských druhů obývajících tzv. černé vody (cichlidky, skaláry, pestřenci či bojovnice) a v běžných typech vod žijící krunýřovce. Od začátku ekonomické recese (2009 – současnost) pracuje jako realitní makléř a akvaristiku pěstuje ve volném čase, stejně tak jako hudební publicistiku a aktivní hudební činnost (od roku 2004 je členem rockové kapely).

Kromě praktické akvaristiky se věnuje i teorii, publikuje odborné články (od r. 1998), recenze a reportáže v odborných tištěných i virtuálních médiích, o dva roky později k této činnosti přidává ještě popularizační přednášky na celostátní i místní úrovni.

V roce 2001 seznamuje odbornou veřejnost v časopise Akvárium Terárium s přehledem platných taxonů skalár (Pterophyllum) a se standardy jejich ideálních chovatelských forem doplněnými malbami a fotografiemi. V r. 2007 publikuje na ichtyologickém serveru AQUATAB.net spolu s J. Plíštilem a M. Rose elektronickou publikaci České názvosloví bojovnic; (Betta, Osphronemidae). V r. 2008 vydává Soutěžní propozice a standard ryb rodu Pterophyllum, v témže roce vychází i jeho revize a novelizace systematiky chovatelských forem Pterophyllum scalare. Simultánně s tím pracuje od r. 2004 na své první knize – více než třísetstránkové monografii věnované rodu Pterophyllum, kterou vydává v březnu 2010.

Životní energie, organizační talent a zájem o věci veřejné nutí Jana Burzanovského přijímat svůj díl odpovědnosti i v organizované akvaristice a veřejném životě. Pracuje ve funkci jednatele obč. sdružení Úvalský spolek akvaristů (od r. 1997), zastává funkci sekretáře celostátního sdružení Unie akvaristů České republiky - AKVA CZ (od r. 2001), zároveň je sekretářem obč. sdružení Český cichlid klub (od r. 2003). V letech 1998 – 2002 pomáhá jako lektor v dětském Klubu mladých akvaristů při Úsa a podílí se na odborné přípravě celostátních soutěží akvaristů.

 V období 2005 - 2008 je zvolen presidentem České labyrintkářské asociace. Od roku 2006 je aktivním členem administrativního a realizačního teamu web-zinu a všeobecného serveru pro české akvaristy AKVARISTA.cz. Od roku 2009 je členem týmu veřejně přístupné databáze knih o vodních organismech AQUABOOKS.cz. Mimoto čtyři roky pracoval i jako člen Rady zastupitelstva města Úvaly a v komisích zabývajících se kulturou a výstavbou města.

V současnosti žije se svou ženou Janou v Zelenči u Prahy.

-mr-

Literatura - publikace

  1. Burzanovský, J. 2010. Dobrodružství s amazonskými anděly . Jan Burzanovský, Zeleneč, 328 pp.