Úvodní stránka » Autoři » Hynek Dařbujan

Hynek Dařbujan

* 5. 4. 1956

HynekDařbujan

Ing. Hynek Dařbujan se narodil 5. 4. 1956 v Čáslavi. O akvarijní rybky se zajímá již od devíti let, africkým cichlidám se začal věnovat ve svých 18 letech. Po studiu agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze – Suchdole se vrátil do Čáslavi, kde se začal orientovat na chov akvarijních rybek, především afrických jezerních cichlid.

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století již patřil mezi špičky v oboru a na svém kontě měl řadu úspěšných odchovů do té doby nerozmnožených nebo chovatelsky obtížných a vzácných druhů ryb.

Po r. 1989 se profesionalizoval a založil firmu HD cichlid and marine centre, která kromě pestré nabídky afrických cichlid začala po r. 1991 dovážet i mořské živočichy a záhy se stala renomovanou importní stanicí dodávající faunu, flóru i přírodniny zoologickým zahradám, akváriím, botanickým zahradám a muzeím.

Hynek Dařbujan se brzy stal největším propagátorem mořské akvaristiky u nás a dlouhá léta organizoval v Čáslavi dvakrát ročně jarní a podzimní setkání mořských akvaristů. Je autorem tří knih o mořské akvaristice, mnoha odborných článků, fotografií, videosekvencí a přednášek s akvaristickou tematikou. Soukromě i služebně pravidelně navštěvuje tropické mořské i sladkovodní biotopy v Africe i Asii.

V současné době vychází jeho třetí kniha (Mořská akvaristika II.), která je druhým přepracovaným a rozšířeným vydáním jeho prvotiny z r. 1998.

Kromě chovu, importu a exportu afrických cichlid a mořských ryb a bezobratlých jsou v posledních letech jeho velkou vášní také sladkovodní rejnoci.

(zdroj: vlastní životopis, http://www.hynek-darbujan.cz/)

-mr-

Literatura - publikace

  1. Dařbujan, H. 1998. Mořská akvaristika, Studio Press, Čáslav, 159 pp.
  2. Dařbujan, H. 2001. Průvodce mořskou faunou & florou, Studio Press, Čáslav, 324 pp.
  3. Dařbujan, H. 2009. Mořská akvaristika (II.). Druhé přepracované a rozšířené vydání, Studio Press, Čáslav, 208 pp.