Úvodní stránka » Autoři » Vladko Bydžovský

Vladko Bydžovský

* 7. 1. 1950

VladkoBydžovský

MUDr. Vladko Bydžovský se narodil  7. 1. 1950 v Dobrušce.  Vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové (1974), I. atestaci (neurologie) získal r. 1980, II. atestaci (neurologie) v r. 1985. Byl na odborných stážích v Německu, Rakousku, Holandsku a Itálii. Je členem České neurologické společnosti , České lékařské akupunkturistické společnosti a ČLK. V r. 2009 byl jmenován členem prestižní Americké asociace neurologů.

Akvaristikou se zabývá již od svých pěti let. Věnuje se především tetrám, ale i cichlidkám (většinou jihoamerickým), pancéřníčkům a v poslední době i vzácným drobným druhům z dalších čeledí. Své chovatelské zkušenosti zveřejňuje od r. 1962, dosud (2009) publikoval celkem 433 akvaristických článků (z toho 56 v zahraničí). Propagaci akvaristiky pomáhá i přednáškovou činností (přednesl přes 260 přednášek, z toho 66 v zahraničí). V roce 2002 napsal pro nakladatelství bede Verlag knihu Neonsalmler, jejíž překlad vyšel i v češtině jako „Neonky“.

Od roku 1986 je předsedou Českobudějovického spolku akvaristů AKVA TERA, v letech 1993-2008 byl prezidentem Českého svazu akvaristů, později Unie akvaristů AKVA CZ. Je členem IG BSSW (Mezinárodní společnosti chovatelů parmiček, teter, mřenek a sumečků) a jako jeden z pěti Evropanů je i členem International Discus Judge Union (Mezinárodní unie posuzovatelů terčovců), opakovaně byl  také členem poroty na Diskuschampionat Duisburg (Soutěžní výstavě terčovců v Duisburgu). Účastní se i domácích výstav skalár a terčovců, je odborným poradcem časopisu Akvárium živě, v minulosti byl také členem redakčních rad časopisů Akvárium terárium a Aquarium live. Pravidelně navštěvuje biotopy akvarijních rybek, akvaristické velkoprodejny a chovné farmy po celém světě. V současné době má v Německu v tisku další 3 tituly na akvaristické (tetřičkářské) téma.

-mr-

Literatura - publikace

  1. Bydžovský, V. 2002. Neonky, bede-Verlag, Ruhmannsfelden, 78 pp. (czech edition)
  2. Bydzovsky, V. 2002. Neonsalmler, bede-Verlag, Ruhmannsfelden, 78 pp. (deutsch edition)