Úvodní stránka » Autoři » Ladislav Andódi

Ladislav Andódi

* 18. 4. 1922 — † 25. 7. 1982

LadislavAndódi

Ing. Ladislav Andódi se narodil 18. dubna 1922. Absolvoval vysokou školu ve Vídni s atestací v Bratislavě. Zastával různé, převážně vedoucí funkce v ekonomické i technické oblasti a později se stal vědeckovýzkumným pracovníkem Slovenské akademie věd. Při své práci nikdy nezapomínal na akvaristiku, jíž zasvětil svůj život už od dětství.

Od r. 1951 se navíc aktivně věnoval literární a organizační činnosti v akvaristice. V letech 1951 – 1960 redigoval první slovenský časopis „Zvesti  A. K.“. V r. 1958 založil první slovenskou pěstírnu akvarijních ryb v Bratislavě-Petržalce, která byla bohužel zrušena při stavbě mostu. Mimoto organizoval založení reprezentační prodejny „Akvárium“ v Bratislavě. S vlastní publikační činností začal hned po roce 1950. Své akvaristické příspěvky uveřejňoval v různých časopisech, z nichž je třeba uvést především Zvesti A. K., Príroda a spoločnosť, Akvárium a terárium, Ovocnárstvo a zeleninár, Živa, Záhradník, Záhradkár a chovateľ, Búvár,a také v denním tisku, v němž se zaměřil na propagaci a popularizaci akvaristiky. Z jeho pera vyšlo přesně 156 článků týkajících se nejrůznější akvaristické problematiky, od chovu a odchovu ryb přes bezobratlé živočichy mající nějaký vztah k rybám až po technickou stránku chovu ryb v zajetí.

Byl prvním propagátorem použití ozónu v akavristice u nás, který se nespokojil s pouhým teoretickým upozorněním, nýbrž dal zároveň i praktický návod na přímé využití ozónu. Aplikací zahraničních poznatků v našich poměrech a možnostech značně urychlil vývoj akvaristiky u nás.

Sám se vždy hlásil k prof. Dr. O. V. Hykešovi jako ke svému velkému vzoru, který mu byl hned na začátku jeho činnosti osobním přítelem, rádcem, pomocníkem a konečně i recenzentem jeho první publikace. Prof. Hykeš vždy ochotně pomáhal a radil rovněž při vydávání časopisu „Zvesti A. K.“.

Kromě časopisecké literární činnosti vrcholí publikační činnost ing. Andódiho psaním knih s akvaristickou tématikou - Malá príručka akvaristiky (1954, vydaná celkem 6x), Akvaristická ročenka (1961/1962), Akváriové ryby (1968), Akvárium v kocke (1969, vydané třikrát slovensky (1969, 1973, 1982) a jednou polsky (1973)) a Sladkovodné a morské akvárium (slovensky 1973, bulharsky 1976).

Ladislav Andódi byl po druhé světové válce nejen jedním ze zakladatelů moderní akvaristiky na Slovensku, ale výrazně ovlivnil její vývoj i v Čechách a na Moravě. Zemřel po nerovném třiadvacetiletém boji se zákeřnou chorobou 25. července 1982 ve věku 60 let.

(Zdroj: Frank, S.: Ing Ladislav Andódi padesátníkem, Akvárium a Terárium 2/1972, Frank, S.: Rozloučili jsme se s Ing. Ladislavem Andódim, Akvárium a terárium 1/1983)

-mr-

Literatura - publikace

  1. Andódi, L. 1954. Malá príručka akvaristiky. (cyklostyl), Akvaristický krúžok ZK ROH zamestnancov ÚNV, Bratislava, 111 pp.
  2. Andódi, L. 1961. Malá príručka akvaristiky. 1. vyd., Zahradníctvo a rekreačné služby m. Bratislavy v SVPL, 192 pp. 
  3. Andódi, L. a kol. 1961. Akvaristická ročenka 1961–62. Tlačová, edičná a propagačná služba MH Praha, pob. Bratislava, 124 pp.
  4. Andódi, L. 1968. Akvárium v kocke. 1. vyd., Mladé letá, Bratislava, 152 pp.
  5. Andódi, L. & Frank, S. 1969. Akváriové ryby. Obzor, Bratislava, 256 pp.
  6. Andódi, L. 1973. Akvárium v kocke. 2. vyd., Mladé letá, Bratislava, 147 pp.
  7. Andódi, L. 1973. Sladkovodné a morské akvárium. Príroda, Bratislava, 324 pp.
  8. Andódi, L. 1982. Akvárium v kocke. 3. vyd., Mladé letá, Bratislava, 141 pp.