Úvodní stránka » Autoři » Edward Babák

Edward Babák

* 8. 6. 1873 — † 30. 5. 1926

EdwardBabák

Prof. MUDr. a MVDr. Edward Babák se narodil se 8. 6. 1873 ve Smidarech u Nového Bydžova. V letech 1884 - 1892 navštěvoval gymnasium v Jičíně, poté započal se studiem medicíny a fyziologie na pražské Karlově Univerzitě. Po studiu lékařství v Praze (1898 MUDr.) působil v Marešově fyziologickém ústavu LF UK. Byl nejvýznamnějším žákem F. Mareše, zakladatelskou osobností české srovnávací fyziologie, vynikajícím organizátorem. V r. 1903 se stal docentem, 1909 mimořádným a 1917 řádným profesorem fyziologie UK.

V roce 1919 přešel do Brna, kde až do své smrti v r. 1926 vykonal neuvěřitelnou práci při budování vysokého školství. Založil zde VŠ veterinární (a stal se v roce 1918 jejím prvním rektorem, od r. 1923 MVDr. honoris causa), spoluzakládal Vysokou školu zemědělskou, inicioval vznik Školy vyšších studií pedagogických (jejímž byl prvním rektorem). Založil a budoval Fyziologický ústav Masarykovy univerzity, byl též děkanem Lékařské fakulty a nakonec i rektorem celé MU (1924-1925).

V Brně založil Biologickou společnost, Moravskou přírodovědnou společnost, byl spoluzakladatelem a r. 1921 prvním předsedou Společnosti pro výzkum dítěte a péči o dítě. S jeho podporou jsou rovněž spjaty počátky psychologie na FF MU. Mimořádně se zasloužil o rozvoj biologických věd a o osamostatnění oboru biologie na lékařských fakultách. Zabýval se hlavně srovnávací fyziologií, morfologií a byl výborným experimentátorem. Světovou proslulost získal svými výzkumy fyziologie dýchání. Kromě řady vědeckých a odborných příspěvků publikoval i populárně vědecké knihy např. o tělovědě a o výživě.

Byl jedním z iniciátorů vzniku českého časopisu Akvaristický obzor (listopad 1910) a po jeho vzniku vedoucím redaktorem. Pro akvaristy napsal množství článků, pořádal pro ně přednášky a podporoval vznik nových spolků. Společně s B. Žežulou patřil mezi hlavní podněcovatele vzniku samostatné české akvaristiky. R. 1913 založil v Praze Spolek přátel přírody, kde svými přednáškami dále popularizoval akvaristiku. Po odstěhování do Brna se zasloužil o založení Hydrobiologické akvaristické sekce u zdejšího Přírodovědeckého klubu.

Bohužel úkoly spojené s vybudováním vysokého školství v Brně mu znemožnily intenzivně se věnovat akvaristice. Přesto uvnitř svých četných ústavů na lékařské fakultě i veterinární škole  nechal postavit množství akvárií i terárií oživených rybkami, rostlinami a terarijními chovanci, u kterých nacházel chvilkové rozptýlení od náročných úkolů. Nakonec nelze nezmínit důležitý fakt, že byl učitelem, kolegou a přítelem O. V. Hykeše, který po něm převzal nelehký úkol pomáhat a vést českou akvaristiku. Zemřel 30. 5. 1926 v Brně.

(zdroj: Hykeš, O. V.: 1926. Prof. MUDr.a MVDr. Edward Babák, Akvaristické listy 7/1926, wikipedie)

-mr-

Literatura - publikace

 1. Babák, E. 1904. O theorii vývojové
 2. Babák, E. 1905. Psychologické učebnice dra F. Krejčího po stránce biologické
 3. Babák, E. & Dědek, B. 1907. Untersuchungen über den Auslösungsreiz der Atembewegungen bei Süsswasserfischen, Verlag von Martin Hager, Bonn, 483-529
 4. Babák, E. & Foustka, O. 1907. Untersuchungen über den Auslösungsreiz der Atembewegungen bei Libellulidenlarven (und Arthropoden überhaupt), Verlag von Martin Hager, Bonn, 530-548
 5. Babák, E. 1907. Vergleichende Untersuchungen über die Darmatmung der Cobitidinen, Verlag von Georg Thieme, Leipzig, 697-703
 6. Babák, E. 1908. Tělověda. Základy morfologie a fysiologie člověka I–II, 2. vyd. I. díl 1922, II. díl 1924;
 7. Babák, E. 1909. Über die Ontogenie des Atemzentrums der Anuren und seine automatische Tätigkeit, Verlag von Martin Hager, Bonn, 481-506 
 8. Babák, E. 1917. O proměnách energií u živých těl
 9. Babák, E. 1922. O výživě
 10. Babák, E. 1926. Úvod do biologie dítěte
 11. Podílel se na Handbuch der vergleichenden Physiologie, 1912–13.

Literatura - články

 1. Babák, E. 1901. O činnosti mozku a nervové soustavě vůbec, ČM
 2. Babák, E. 1901. Pojem biologie, Časopis čes. lékařů
 3. Babák, E. 1905. O teorii vývojové, Časopis čes. lékařů
 4. Babák, E. 1925. Filosofické důsledky novodobé biologie, RF